Stranice

petak, 15. ožujka 2013.

Herbal Health Graviola u Europi i svijetu / Herbal Health Graviola in Europe and worldHrvatski:
Jeste li znali da Graviolu Herbal Health brenda možete naručiti, osim u Hrvatskoj te okolnim državama Sloveniji, Bosni i Hercegovini (BIH), Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, i iz mnogih država Europe i svijeta? Herbal Health Graviolu primate poštom na svoja kućna vrata, a plaćate putem PayPal-a, najsigurnijeg načina plaćanja u svijetu.

Države koje su obuhvaćene (uz gore navedene):

Europa:
Austrija, Njemačka, Švicarska, Španjolska, Portugal, Velika Britanija, Irska, Francuska, Nizozemska, Belgija, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Češka, Poljska, Mađarska, Slovačka, Estonija

Svijet:
Sjedinjene Američke Države (SAD), Kanada, Australija, Novi Zeland, Japan

Više informacija o narudžbi možete dobiti ako pošaljete mail na: zdravlje.prirode@gmail.com 

Više informacija o Gravioli na hrvatskom jeziku pronađite na web adresi Graviola.hr (a uskoro i na više stranih jezika).


Slovenski (Google prevoditelj):
Ali ste vedeli, da lahko naročite Herbal Health Graviolu, razen na Hrvaškem in v sosednjih državah, Slovenija, Bosna in Hercegovina (BiH), Srbija, Črna Gora, Makedonija, čeprav v številnih državah po Evropi in svetu? Lahko dobite v Zeliščni Health graviola na vaš vrat po pošti dostavi blaga in plačilo preko PayPal, najbolj varna oblika plačila v svetu.

Države, ki jih zajema (plus zgoraj navedenih):

Evropa:
Avstrija, Nemčija, Švica, Španija, Portugalska, Velika Britanija, Irska, Francija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška, Estonija

Svet:
Združene države Amerike (ZDA), Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Japonska

Več informacij o naročilu lahko dobite tako, da pošljete e-pošto na: zdravlje.prirode@gmail.com

Več informacij o graviola v hrvaškem jeziku je na voljo na spletni strani Graviola.hr (in kmalu tudi v več tujih jezikih).English:
Did you know that you can order Herbal Health Graviola, except in Croatia and surrounding countries, Slovenia, Bosnia and Herzegovina (BiH), Serbia, Montenegro, Macedonia, even in many countries across Europe and world? You can recieve Herbal Health Graviola at your front door via Post delivery, and pay via PayPal, the most secure form of payment in the world.

States that are covered (plus listed above):

Europe:
Austria, Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Great Britain, Ireland, France, Holland, Belgium, Sweden, Norway, Finland, Denmark, Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia, Estonia


World:
United States of America (USA), Canada, Australia, New Zealand, Japan

More information about orders can be obtained by sending e-mail to: zdravlje.prirode@gmail.com

More information about graviola in Croatian language is available on the web site Graviola.hr (and soon in several foreign languages).